TIMEBESTILLING
tlf. 23 25 15 60

Hvem er vi

Våre tre almenntannleger utfyller hverandre godt i forhold til kvalifikasjoner og interessefelt.

Tannlege MNTF Benedicte Heireth Jørgensen

 • 2021-2022: Leder av Kontrollkomiteen i Den Norske Tannlegeforening.
 • 2018-2019: Visepresident i Den Norske tannlegeforening (NTF.)
 • 2015-2017: Styremedlem i Den Norske tannlegeforenings hovedstyre.
 • 2009-2013: Verv/ leder i Oslo Tannlegeforening (OTF).
 • 2009: Lisens i Somnomed snorke- skinner.
 • 2007 : Etablerer Vestre Aker Tannklinikk og jobber som tannlege her.
 • 2003-2008: Jobber på privat klinikk i Ullensaker.
 • 2001-2003: Ansatt i den offentlige tannhelsetjenesten i Nord-Fron.
 • 2002: Videreutdanningskurs i sedasjon og lystgass.
 • 2001: Utdannet tannlege ved Det Odontologiske Fakultet i Oslo.

Tannlege MNTF Brita Lie

 • 2020: Instruktørtannlege ved Universitetet i Oslo på tirsdager . Jobber som tannlege på Vestre Aker Tannklinikk de fire andre dagene i uken.
 • 2013-2017: Jobber for Klagenemda, Oslo Tannlegeforening. 
 • 2007: Etablerer Vestre Aker Tannklinikk og jobber som tannlege her.
 • 2003-2008: Jobber for Colosseumklinikken.
 • 2001-2002: Ansatt i den offentlige tannhelsetjenesten i Nord-Troms.
 • 2001: Utdannet tannlege ved Det Odontologiske Fakultet i Oslo.

Tannlege MNTF Shilpi Midha

 • 2022: Tar for tiden kompetansekurs/ etterutdanning innen implantatbehandling ved siden av daglig jobb som tannlege her hos oss.  Får snart godkjenning for å utføre implantatprotetisk behandling med økonomisk støtte fra NAV/ Helfo. 
 • 2016: Tannlege ved Vestre Aker Tannklinikk.   
 • 2006-2008: Verv i fagnemnda i Oslo Tannlegeforening. (Planlegging av foreningens faglige virksomhet. )
 • 2005-2017: Tannlege i privat praksis i Oslo .
 • 2003-2005: Tannlege ved den offentlige tannhelsetjenesten i Troms Fylkeskommune.
 • 2001-2003: Aktiv i Norsk forening for Odontofobi. Forening rettet mot arbeid for engstelige pasienter.
 • 2002: Vdereutdanning i sedasjon og lystgass.
 • 2003: Utdannet tannlege ved Det Odontologiske Fakultet i Oslo.

Tannhelsesekretær Camilla Hvale 

 • 2010: Ansatt som administrativ tannhelsesekretær hos oss. Hun har kontroll på hele teamet, og sørger for en "knirkefri" hverdag hos oss.
 • 2009-2010: Sogn Videregående Skole : Tannhelsesekretærlinjen.
 • 2003-2009: Ansatt ved Nordre Åsen Barnebolig. Jobber med psykisk utviklingshemmede barn.
 • 1999-2004: Ansatt i Bærum kommune som omsorgsarbeider.
 • 1997-1999: Ansatt i Nøtterøy og Tønsberg kommune som omsorgsarbeider. Jobber med voksne psykisk utviklingshemmede.
 • 1997: Ferdig som omsorgsarbeider ved Tønsberg Yrkesskole .

Tannhelsesekretær Suzana Dumic

 • 2016: Ansatt som tannhelsesekretær hos oss.
 • 2012-2016: Ansatt som tannhelsesekretær på privat tannklinikk på Trosterud.
 • 2013: Helse/ hygiene kurs.
 • 2011-2012: Jobbet for Thon Hotell
 • 2010: Kom til Norge fra Serbia.
 • 2010: Drev egen barnebutikk i Beograd.
 • 1985-1989: Utdannet som teknisk designer i Beograd.
TIMEBESTILLING
tlf. 23 25 15 60
Åpningstider
Veibeskrivelse / kart